CV

Grunderna

34 år gammal.

Boendes i Västerås, mas från början och i hjärtat.

Kan & gillar

  • Javascript: Pure JS, KnockoutJS, AngularJS, jQuery, HTML5 (blandade saker som appcache, offline, filesystem etc)
  • Python: Django, Flask, Fabric, PaaS, deployments
  • Server: Nginx, Gunicorn, Apache
  • SQL: Mängdlära, PostgreSQL, MySQL, MS-SQL
  • NoSQL: CouchDB, RethinkDB
  • IxD: Lo-fi/hi-fi prototyping, IA

Arbetslivserfarenhet

2011 maj - Utvecklare, byBrick

Arbetar som webutvecklare med, på senare tid, väldigt stort fokus på Javascript. Bygger mestadels större och komplexare webbar/webbappar med offlinestöd, synk av filer osv. Arbetar med stora internationella kunder som t ex ABB, Atlas Copco, SECO Tools m fl.

2010 september – 2011 april BI-konsult, Acando

Arbetade med utveckling av Qlikview-applikationer, detta i närkontakt med slutanvändare. I arbetsuppgifterna ingick att arbeta fram krav, identifiera möjliga datakällor, utveckla och sedan driftsätta. Arbetade även med support av befintliga applikationer

2009 april – 2010 september Utvecklare, Hostit

Webutvecklare med fokus på utveckling av befintliga system, men även nyutveckling. Arbetade med såväl intern utveckling som kundspecifik utveckling. Ansvarade för löpande kundkontakt och kundsupport. Arbetade med Python, Django, MySQL och CouchDB.

2008 – 2009 Konsult, Metamatrix

Arbetade som konsult med inriktning på interaktionsdesign och användbarhet. Jag arbetade bland annat med att ta fram och identifiera målgrupper, kravställning, informationsstruktur, användbarhetstester. Metoder jag använde för detta var t ex fokusgrupper, intervjuer, kortsorteringar och prototyper. Arbetade med kunder som Vetenskapsrådet, Justitiekanslern, Knivsta kommun och Stockholms stad.

2007 – 2008 Utvecklare, Fodina Language Technology

Fodina är ett företag som arbetar med termextraktion, konsekvens- och kvalitetskontroll av termer och dokumentation. Arbetade som utvecklare med utveckling av interna och externa verktyg i Java och Python med tät koppling till MySql och MSSQL. Ansvarade för inköp av datorer och servrar, skötte backup och backuprutiner, driftställande av servrar etc.

2006 – 2007 Teknisk webmaster, Studentkåren vid filosofiska fakulteten

Ansvarade för drift, underhåll, användarsupport, innehållsstrukturering och vidareutveckling av webbplatsen.

2006 (1mån) Utvecklare, Studentkåren vid filosofiska fakulteten

Utvecklade ett CMS för en fleranvändarmiljö. Tog fram användarkrav, implementerade detta i HTML och PHP med MySql i bakgrunden. Utvecklade även nya riktlinjer för grafisk form utifrån existerande formspråk.

2005 – 2008 Egen företagare

Företagare med huvudsaklig inriktning mot kundorienterad programutveckling, även verksamhet inom tryck och reklam.

2000 – 2001 Programmerare, Synergi Interactive

Synergi Interactive var en kombinerad web- och media-byrå med säte i Stockholm och hade då cirka 18 anställda. Arbetade som programmerare och då främst med utveckling och fortlöpande underhåll av programsystem. Jobbade ofta i direktkontakt med kund. Kunderna bestod t ex av SAAB, Synsam, Posten och Microsoft.

1999 – 2001 Egen företagare

Företagare inom tjänstesektorn med huvudsaklig verksamhet inom programvaruutveckling. Egenföretagande innebär ett stort personligt ansvar. Arbetade med allt från insäljning och projektering till genomförande och fortlöpande underhåll. Ansvarade även själv för bokföring.

Utbildning

2004 - 2008 Filosofie magister med inriktning på interaktionsdesign, Linköpings universitet

Examensarbete: "Förebildsanalys som grund i agil utveckling : en studie i prioritering av bruksegenskaper", Deltog som finalist i studentdesigntävlingen på CHI 2008 med bidraget ”Confidence camp”,

2004 Pedagogik 1, Linköpings universitet

2002 - 2004 Datavetenskap och medieteknologi, Växjö universitet